Vanaf nu bepaalt u de richting van de wetenschap !

Vanaf nu bepaalt u de richting van de wetenschap !

Ik hoef u niet uit te leggen dat de focus van de laatste regering niet lag bij cultuur en wetenschap. In de culturele wereld heeft dat noodgedwongen geleid tot een aantal interessante initiatieven waarbij het publiek werd benaderd om actief bij te dragen aan het realiseren van specifieke kunst- en cultuurprojecten: het zogenaamde ‘crowd-funding’. Hierbij worden ervaringen, kennis en creatieve en vaak vooral financiële krachten gebundeld om tot een bepaald eindresultaat te komen.

Bij mijn weten bestond zoiets nog niet voor de wetenschap, hoewel ik recent door André Boorsma op het tegendeel werd gewezen in zijn artikel over de eerste internationale crowdfunding initiatieven in de wetenschap. Recent hebben twee jonge Nederlandse ondernemers ook een website opgezet, Flintwave.com, waar wetenschappelijke onderzoeksprojecten via crowd-funding gefinancierd kunnen worden. Dat betekent dus dat u mee kunt bepalen welk onderzoek gedaan wordt.

Flint betekent vuursteen en Flintwave staat voor de vonk die je nodig hebt om een vuurtje te starten. Het vergt oefening, kennis omtrent de juiste omstandigheden, en doorzettingsvermogen om een goed vuur te beginnen met vuursteen. Hetzelfde geldt voor wetenschappelijk onderzoek.

Als u naar de website Flintwave.com klikt, ziet u ‘fan pages’, met informatie over wetenschappers uit heden en verleden, over hun leven en hun werk. Flintwave.com is een plek om te leren over het persoonlijke verhaal achter belangrijke ontdekkingen. Door rond te klikken ontdekt u onderzoeksgebieden waarvan u het bestaan niet kende. Als ‘sociaal platform’ is het tevens een plek  om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen. Onderzoekers onderhouden profielpagina’s waarop ze vertellen wat ze inspireert, bezighoudt en wat ze willen onderzoeken en wat hun resultaten zijn. U kunt de berichten van de onderzoekers volgen en hierop reageren.

Recentelijk is op het Discoveryfestival in Amsterdam de crowd-funding functie gelanceerd, zodat Flintwave.com nu ook een ‘donatie platform is. Onderzoekers presenteren specifieke projecten op de website en geven daarbij aan wat het kost om ze uit te voeren. Goed onderzoek is over het algemeen erg prijzig, dus ze hebben u nodig! U kunt een donatie doen voor een specifiek project. Afhankelijk van de hoeveelheid geld die wordt opgehaald, kunnen wetenschappers hun hele project of deeldoelstellingen uitvoeren.

Natuurlijk houden ze de donateurs op de hoogte van de geboekte vooruitgang. Bovendien worden er speciale privileges gekoppeld aan uw donatie: afhankelijk van de hoogte van het bedrag mag u bijvoorbeeld een speciale lezing van ‘uw wetenschapper ‘ bijwonen, een dagje meelopen in het laboratorium of een schilderij met een afdruk van uw eigen DNA. Verder kunt u reageren op de updates die de wetenschapper op de website plaatst, om zo uw betrokkenheid te tonen.

Iedereen kan gratis lid worden op Flintwave.com, ofwel om vrijblijvend rond te kijken en te leren van de veelzijdige informatie die er voorhanden is, ofwel om de interesse om te zetten in een actieve bijdrage aan de vooruitgang van de wetenschap.

Als de regering het niet doet, kunt u laten zien wat belangrijk is.

Dit artikel verscheen op 09.10.2012 op SciencePalooza.nl